Vacature Lid Raad van Toezicht

Stichting ICAM is op zoek naar een nieuw lid voor haar Raad van Toezicht met de portefeuille financiën en zakelijke relaties. We zoeken kandidaten met bestuurlijke en financiële ervaring, die een eigentijdse invulling van de rol als proactief toezichthouder kunnen geven.

Over ICAM
Met haar collectieve rechtszaken bundelt Stichting ICAM de krachten van groepen personen die schade lijden door toedoen van grote organisaties. Dit wordt ook wel massaschade genoemd. Een bekend voorbeeld is de actie over de sjoemelsoftware voor dieselmotoren in auto’s van onder meer Volkswagen, maar bijvoorbeeld ook onze eigen actie over het datalek bij de GGD tijdens Covid-19. 

Omdat de overheid voor zichzelf geen actieve rol weggelegd ziet bij het oplossen van massaschade, is in 2020 de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA) geïntroduceerd om private organisaties in staat te stellen gedupeerden makkelijker te helpen. Stichting ICAM is zo’n private organisatie, onafhankelijk en zonder winstoogmerk. Doordat wij als wettelijk gereguleerde stichting de belangen behartigen van grote groepen personen, kunnen wij eenvoudiger de benodigde financiële middelen en expertise bijeen brengen om grote organisaties aan te spreken op de schade die zij veroorzaken. Dit doen we samen met een betrokken team van experts, advocaten, (oud-)politici en een enthousiaste achterban van inmiddels meer dan 140.000 mensen.

Structuur

Stichting ICAM kent een bestuur van drie leden en een raad van toezicht van drie leden, wier expertises complementair zijn. Voor iedere zaak die in behandeling genomen wordt, wordt relevante expertise toegevoegd via zorgvuldig uitgekozen expertcommissies. 

Raad van Toezicht

De raad van toezicht van stichting ICAM is betrokken bij en zichtbaar voor de organisatie, en werkt overeenkomstig de principes van de WAMCA en de Claimcode. Daarbij richt de raad van toezicht zich op een eigentijdse invulling van haar rol als proactief toezichthouder, waarin de raad naast haar formele taken/bevoegdheden maximaal waarde kan toevoegen voor Stichting ICAM. 

De Raad van Toezicht ziet in het bijzonder toe op de strategie en externe en interne ontwikkelingen die van invloed zijn op de continuïteit van de organisatie, de realisatie van de statutaire doelstellingen, de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, de financiële verslaglegging en de naleving van wet- en regelgeving. 

Profiel 

Als lid van de raad van toezicht met de portefeuille financiën en zakelijke relaties voldoet u bij voorkeur aan het volgende profiel:

  • Bestuurlijke, strategische en eventueel toezichthoudende ervaring in de private sector en mogelijk ook in de publieke sector
  • Academisch werk- en denkniveau of vergelijkbaar
  • Ervaring met zakelijke onderhandelingen en financiën 
  • Belangstelling voor het onderwerp massaschade
  • Voldoende tijd om de rol te vervullen – dit betreft ca. 16-24 uur per jaar

Wat bieden wij?

  • Deel uitmaken van een enthousiast en professioneel team van stichtingsbestuur, Raad van Toezicht en operationele directie 
  • Grote groepen burgers en consumenten helpen hun recht te halen in situaties waar zij anders het onderspit delven
  • Een in overleg vastgestelde vergoeding die voldoet aan de WAMCA en de Claimcode

Benoeming vindt plaats door de raad van toezicht van Stichting ICAM en geldt voor een periode van vier jaar. 

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie kunt u de volledige vacature hier downloaden. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Adriaan de Gier (Operationeel Directeur; degier@stichtingicam.nl)
Marnix Bos (voorzitter bestuur; bos@berculo.nl).

Uw cv en motivatiebrief kunt u per e-mail aan hen zenden.