Update maart – dagvaarding uitgereikt

Vandaag hebben wij de dagvaarding verstuurd naar het ministerie van VWS en de GGD’en. Daarmee is de rechtszaak over het grootste datalek uit de Nederlandse geschiedenis officieel van start gegaan. Een mijlpaal voor ons en iedereen die privacy een warm hart toedraagt!

Wat speelt er?

Wij vinden dat de overheid transparant dient te zijn over de omvang en gevolgen van het datalek. Dat is nu niet het geval.

Sinds het lek twee jaar geleden ontdekt werd door RTL Nieuws staan er nog altijd veel vragen open. Bijvoorbeeld wat de exacte omvang is van de datadiefstal, van wie er gegevens zijn gestolen en hoeveel daders daar verantwoordelijk voor zijn.

Nadat Stichting ICAM in december 2021 het datalek aan de orde had gesteld, is een aantal gesprekken gevoerd met het ministerie van VWS en de GGD’en. Ook is een groot aantal Woo-verzoeken gedaan, om meer informatie boven tafel te krijgen. Ondanks herhaald verzoek weigeren VWS en de GGD’en echter meer informatie te verschaffen, waaronder rapporten van Fox IT en KPMG die onderzoek hebben gedaan naar de oorzaken en vooral ook de gevolgen van het datalek.

De dagvaarding

Uit deze onwelwillende houding van VWS en de GGD’en hebben we onze conclusies getrokken. Vandaag hebben we daarom die partijen, mede namens jou, gedagvaard voor de rechtbank te Amsterdam. Ons advocatenteam heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan een document van 223 pagina’s (plus bijlagen), dat de basis is voor de rechtszaak. Het is voor het eerst dat de rijksoverheid zich in een privacyzaak van deze omvang voor de rechter moet verantwoorden.

De dagvaarding is hier terug te vinden.

In het kort vorderen wij drie dingen:

  • Openheid van zaken: wij willen dat de overheid transparant is over de omvang en gevolgen van het datalek. Dat is nu niet het geval: men houdt informatie achter.
  • Betere beveiligingsmaatregelen: we willen druk uitoefenen zodat de overheid zorgvuldiger omgaat met vertrouwelijke gegevens van burgers. Zeker wanneer burgers die gegevens verplicht met de overheid moeten delen.
  • Online criminaliteit met gestolen gegevens gaat in de toekomst niet minder worden. Een veilige, toekomstbestendige overheid is daarom in ieders belang
Schadevergoeding

We vragen de rechter om een schadevergoeding van € 500 voor iedereen waarvan zich ten tijde van het datalek vertrouwelijke gegevens in de GGD-systemen bevonden. Voor de mensen waarvan komt vast te staan dat zijn of haar gegevens daadwerkelijk gestolen zijn, vragen we € 1.500. Verder hebben we een aantal bezwaar- en beroepsprocedures gestart op grond van de Woo. De dagvaarding is hier terug te vinden.

Vervolgstappen

Wij zijn tot nu toe de enige organisatie met een rechtszaak over het GGD datalek. Toch moeten we volgens de wet nu drie maanden wachten, zodat een eventuele andere belangenorganisatie de gelegenheid heeft om een gelijksoortige zaak te starten. Als er meerdere belangenorganisaties in een zaak zijn, moet daar door de rechter een keuze uit gemaakt worden. Die beslissing zal naar verwachting eind 2023 genomen worden

Daarna krijgen het ministerie van VWS en de GGD’en de kans om op de dagvaarding van Stichting ICAM te reageren. We schatten in dat we die reacties begin 2024 ontvangen.

In 2024 zal de rechter besluiten nemen over de vraag welke documenten het ministerie van VWS en de GGD’en nader openbaar moeten maken.

Tenslotte zal de rechter inhoudelijk op de zaak ingaan en beslissen of de overheid inderdaad onrechtmatig heeft gehandeld, of ze de betreffende burgers schadevergoeding moet betalen en hoe hoog die schadevergoeding dient te zijn.

Naar verwachting zal het vonnis daarover begin 2026 worden uitgesproken.