Actuele dossiers

Samsung Curved TV Kārlis Dambrāns,

GGD Datalek

Wij dagvaarden de Nederlandse Staat en de GGD-en inzake het GGD Datalek. Kijk voor meer informatie op de website.

Voor gedupeerden

Stichting ICAM (Initiatieven Collectieve Acties Massaschade) is een organisatie die namens gedupeerden optreedt bij massaschade. Ze helpt de belangen van groepen personen te beschermen wanneer zij schade lijden door onjuist en onrechtmatig handelen van grote organisaties. 

Wij onderzoeken, starten en begeleiden collectieve gerechtelijke procedures, waardoor de krachten van grote groepen personen worden gebundeld. Denk bijvoorbeeld aan het GGD Datalek, waarin (medische) gegevens van miljoenen Nederlanders op straat lagen, of Airbnb, dat dubbele kosten in rekening bracht aan zowel de huurders als verhuurders op haar platform. Vaak gaat het om grote bedrijven die zich weinig tot niets aantrekken van ‘social responsibility’ en andere ESG-doelstellingen. 

Door gedupeerden als groep te verenigen, zijn we in staat om voldoende financiële en juridische slagkracht bij elkaar te brengen zodat we tegenwicht kunnen bieden aan (vaak) veel grotere organisaties. Iets wat voor individuele personen meestal onmogelijk is. 

Op basis van betrokkenheid van meer dan 13 jaar bij veertien (internationale) massaschade-dossiers voor meer dan zeven miljoen burgers, consumenten en ondernemers, beschikt Stichting ICAM over grondige ervaring met collectieve acties. Dit doen wij samen met een betrokken team van experts, advocaten, (oud-)politici en een gecommitteerde achterban.

Geen kosten voor gedupeerden
Stichting ICAM heeft geen winstoogmerk. Deelnemen aan de acties van Stichting ICAM kost gedupeerden geen geld. Dat is een bewuste keuze, in lijn met de missie van onze stichting dat kosten voor gedupeerden geen rol horen te spelen bij het halen van hun recht.

De procedures worden in beginsel gevoerd op basis van “no cure, no pay”. Alle kosten worden betaald door Stichting ICAM en je hoeft dus zelf niets te betalen. Alleen als er een schadevergoeding wordt toegekend, vraagt Stichting ICAM om een no cure no pay-vergoeding om de gemaakte kosten en de risico’s te dekken.

De no cure, no pay-vergoeding in het dossier GGD Datalek (www.datalek-ggd.nl) bedraagt bijvoorbeeld 20% van de geïncasseerde schadevergoeding. Stichting ICAM zal altijd proberen om die no cure no pay-vergoeding ook door de gedaagde partijen te laten vergoeden, zodat je ook die vergoeding niet hoeft te betalen.

De precieze voorwaarden kunnen per actie verschillen, dus kijk altijd op de betreffende project-website voor de details van de concrete actie. Zie voor de actie inzake GGD Datalek bijvoorbeeld de daar geldende deelnemersovereenkomst.

Deelname aan een actie kan altijd worden beëindigd
Deelnemers kunnen hun deelname aan een actie altijd beëindigen. Onder omstandigheden kan het wel zijn dat de overeengekomen no cure no pay-vergoeding in stand blijft. De precieze voorwaarden per actie zijn geregeld in de betreffende deelnemersvoorwaarden. Zie voor de actie inzake GGD Datalek bijvoorbeeld de daar geldende deelnemersovereenkomst.

Voor professionals

Bent u advocaat, procesfinancier of van een maatschappelijke organisatie en onderzoekt u de mogelijkheden inzake een collectieve actie? Stichting ICAM voldoet aan alle regelgeving inzake zowel de huidige wetgeving (WAMCA) als de wetgeving van vóór 1 januari 2020 (WCAM en 3:305a BW) en beschikt over grondige kennis en ervaring inzake die onderwerpen.

Stichting ICAM (Initiatieven Collectieve Acties Massaschade) behartigt als ‘massaschade’-organisatie de belangen van grote groepen (rechts)personen, wanneer sprake is van schade door onrechtmatig handelen van grote organisaties. Ze onderzoekt, initieert en begeleidt collectieve gerechtelijke procedures.

Op basis van betrokkenheid van meer dan 13 jaar bij veertien (internationale) massaschade-dossiers voor meer dan zeven miljoen burgers, consumenten en ondernemers, beschikt Stichting ICAM over grondige ervaring met collectieve acties. Dit doen wij samen met een betrokken team van experts, advocaten, (oud-)politici en een gecommitteerde achterban.

Een samenvatting van beschikbare expertise en ondersteuning:

 • Voeren van collectieve procedures en (begeleiden van) onderhandelingen
 • Volledig operationeel management project
 • Verzorgen van compliance met de WAMCA, WCAM, 3:305a en de Claimcode
 • Ontwikkeling (financieel) plan van aanpak
 • Organiseren (co-)funding
 • Selecteren van advocatenkantoor
 • Begeleiden bookbuilding / management proces
 • Inhuur van overige toeleveranciers (operational, IT)
 • Beheer groep deelnemers
 • Bewijsgaring
 • Begeleiding media contacten
 • Settlement execution en claims administration

Stichting ICAM is volledig WAMCA/WCAM/3:305a BW-compliant.

Raad van Bestuur

Stichting ICAM wordt geleid door een onafhankelijke Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de vaststelling en uitvoering van het (financieel) beleid en voor de verwezenlijking van de strategie gericht op de statutaire doelstellingen.

Marnix Bos

Voorzitter

Marnix Bos is advocaat en heeft veel ervaring met belangenorganisaties en collectieve acties.

Tijs Breukink

Penningmeester

Tijs Breukink is bestuurder/CFO/financieel interim deskundige bij publieke instellingen.

Astrid Oosenbrug

Woordvoerder

Astrid Oosenbrug is oud-Tweede Kamerlid en heeft expertise op het gebied van digitale veiligheid.

mr. Marnix Bos

Marnix Bos is advocaat, gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij is als advocaat en partner verbonden aan Berculo Advocaten in Utrecht. Daarvoor werkte hij bijna 10 jaar bij advocatenkantoor AKD Prinsen van Wijmen in Rotterdam en Utrecht. Naast zijn werk als advocaat is Bos sinds 2017 ook voorzitter van een andere belangenorganisatie, Stichting Wakkerpolis. Deze organisatie voert met succes collectieve acties tegen grote verzekeraars zoals Nationale Nederlanden en ASR. Bos heeft hierdoor veel relevante werkervaring op het gebied van collectieve acties.

Relevante werkervaring

2017-heden
Voorzitter van Stichting Wakkerpolis

2004-heden
Advocaat / partner bij Berculo Advocaten in Utrecht

1998-2004
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen in Utrecht

1995-1998
Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen in Rotterdam

Tijs Breukink

Tijs Breukink heeft een ruime ervaring met zware financiële functies bij zowel private ondernemingen als publieke instellingen, zoals ARCADIS, Wageningen University en Twente University. Hij heeft de verantwoordelijkheid voor het financiële beleid van Stichting ICAM.

Relevante werkervaring

2017-heden         Management, Consulting and Supervision at Breukink Business Support

2022-2023         Managing director a.i. Faculty BMS University Twente

2019-heden         Voorzitter Haventafel IJmuiden

2019-2020         Lid college van bestuur a.i. Fontys University

2018         Lid college van bestuur a.i. Hogeschool Arnhem en Nijmegen

2016-heden         Lid raad van commissarissen ROVA NV

2005-2017         Member executive board Wageningen University & Research

1998-2005         Finance manager / financial director ARCADIS Netherlands

1987-1998         Diverse posities bij DAF Trucks, PricewaterhouseCoopers en Koninklijke Ten Cate

Astrid Oosenbrug

Astrid Oosenbrug is oud-Tweede Kamerlid en een ervaren bestuurder. In haar Kamerwerk hadden ICT en data haar belangstelling. Zo was zij van 2012 tot en met 2017 woordvoerder op het gebied van ICT/data bij de overheid, overheidsdienstverlening, privacy, telecommunicatie en auteursrecht. Gedurende haar Kamerlidmaatschap was Oosenbrug onder meer kritisch over de aantasting van privacy door nieuwe opsporingswetgeving. Daarnaast heeft zij zich sterk gemaakt voor de invoering van het Responsible Disclosure beleid binnen de Nederlandse overheid. Oosenbrug heeft zelf als GGD-medewerker bron- en contactonderzoek bij de ANWB uitgevoerd.

Relevante werkervaring

2021-heden
Public Affairs Officer ESET Nederland

2020-2021
Medewerker GGD Bron- en Contactonderzoek bij de ANWB

2019-heden
Medeoprichtster en penningmeester Dutch Institute for Vulnaribility Disclosure

2018-heden
Voorzitter COC Nederland

2018-heden
Lid Raad van Advies Beehive Techcampus 4.2

2017-2021
President Stichting Open Source & Overheid

2012-2017
Tweede kamerlid der Staten-Generaal

2010-2012
Gemeenteraadslid Lansingerland

2000-2012
Systeembeheerder van onder meer XS4ALL, Stichting IT-Works! en Omroep West

Raad van Toezicht

Onze Raad van Toezicht controleert het beleid van de Raad van Bestuur, houdt financieel toezicht en oefent de controletaken uit zoals omschreven in de Claimcode 2019. Daarnaast geeft de Raad van Toezicht advies aan de Raad van Bestuur op alle belangrijke onderwerpen, zowel gevraagd als ongevraagd.

Quirine Eijkman

Voorzitter

Quirine Eijkman is lector Toegang tot het Recht.

Rob van den Hoven van Genderen

Lid (juridisch)

Rob van den Hoven van Genderen is hoogleraar en onder andere gespecialiseerd in privacyrecht.

Jos Lunenberg

Lid (financieel en zakelijke relaties)

Jos Lunenberg is CEO bij Surfix Diagnostics en strategisch adviseur bij ENPICOM.

mr. dr. Quirine Eijkman

Quirine Eijkman is lector Toegang tot het Recht bij de Hogeschool Utrecht. Ze richt zich in haar werk op maatschappelijke vraagstukken rondom toegang tot het recht, veiligheid, digitalisering, herstelrecht en mensenrechten. Zo zit ze in de Raden van Advies van de Raad voor de Rechtsbijstand, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en Privacy First. Ook is zij lid van de Kenniskring van de Commissie van toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) en de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB).

 

Relevante werkervaring

2019-heden
Lid Raad van Advies van de Raad voor Rechtsbijstand

2018-heden
Lid Stichting Open Recht

2018-heden
Lid Raad van Advies van Stichting Privacy First

2015-heden
Lector KSI Hogeschool Utrecht

2010-heden
Lid Raad van Advies Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM)

2020-2023
Lid Commissie Werkelijke Schade (CWS)

2017-2023
Ondervoorzitter College voor de Rechten van de Mens

2009-2017
Onderzoeker en universitair docent Veiligheid & Rechtstaat Centrum voor Terrorisme- en Contraterrorisme (CTC) Universiteit Leiden

2013-2015
Lid Nederlands Helsinki Comité

2005-2011
Voorzitter Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten

Rob van den Hoven van Genderen

Van den Hoven van Genderen is directeur van het Centrum voor Recht en Internet (CLI) van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), hoogleraar AI & Robotlaw aan de University of Lapland en visiting professor bij de Kyushu University in Japan en de nationale universiteit van Taiwan (NTU). Als universitair docent geeft hij onder meer colleges over media- en communicatierecht, privacyrecht, internetrecht, AI en robotrecht. Over deze onderwerpen publiceerde Rob van den Hoven van Genderen verschillende boeken en artikelen. In het verleden was hij speciaal adviseur voor de VN en de Raad van Europa over privacy. Naast zijn huidige wetenschappelijke werk is hij consulting partner van SwitchLegal International Lawyers en redactielid van het tijdschrift Computerrecht.

 

Relevante werkervaring

2019-heden
Hoogleraar AI en robotrecht University of Lapland

2018-heden
Voorzitter NVAIR (Nederlandse Vereniging voor AI- en Robotrecht)

2011-heden
Directeur Centrum voor Recht en Internet van de VU

2009-2010
Legal Projectmanager DigiD bij ministerie voor Binnenlandse Zaken

2007-heden
Assistent professor Computer Law Institute Vrije Universiteit Amsterdam

2007-heden
Partner / Advisor Switchlegal International Lawyers Amsterdam

2006-heden
Onafhankelijk adviseur voor onder meer de VN, NAVO en de Raad van Europa

2011-2003
Consultant ICT Office

1995-2001
Director Public Affairs/Regulatory British Telecom/Telfort

1994-1996
Directeur van Stichting SURF

Jos Lunenberg

Jos Lunenberg is CEO bij Surfix Diagnostics, dat diagnostische technologie ontwikkelt om kanker in een vroeg stadium op te sporen en het ziekteverloop te monitoren. In 2017 startte hij ENPICOM, dat onder zijn leiding uitgroeide tot een belangrijke speler in de bio-informatica met een geavanceerd platform voor de ontdekking en analyse van antilichamen. Nadat hij begin 2023 terugtrad als CEO, is hij momenteel nog actief bij het bedrijf als strategisch adviseur van het bestuur. Eerder vervulde hij diverse management- en marketing functies in de life sciences sector, bij zowel bedrijven die een fase van snelle groei doormaakten als bedrijven met een beursnotering. 

Relevante werkervaring

2020-heden
Executive Board Member bij Epos

2017-2023Co-founder en CEO bij ENPICOM

2012-2016
Chief Business Officer en mede-eigenaar bij Genalice 

2010-2011
Marketingdirecteur bij Cerus Europe

2010-2011
Oprichter bij Vitamagna

2008-2010
Marketingdirecteur & General Manager CH bij Cryo-Save

2001-2008
Global Marketing Director bij Organon

1998-2001
International Product Manager bij Organon Teknika

Stichting ICAM is een gedegen organisatie met solide financiering. Ze is niet failliet, er is tegen haar geen faillissementsaanvraag aanhangig en er is aan haar geen (voorlopige) surseance van betaling verleend. Ook heeft ze geen openbare akkoordprocedure buiten faillissement lopen. Waar kan ik dat controleren? Door de volgende internetpagina van de website van de rechtspraak te raadplegen: https://www.rechtspraak.nl/Registers/Paginas/Insolventieregister.aspx